Centrum

Działalność

Aktualności

Struktura organizacyjna

Centrum jest międzywydziałową jednostką podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Działaniami Centrum kieruje Rada Programowa, której członkami są przedstawiciele 7 wydziałów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

RADA PROGRAMOWA

Wydział Osoba E-mail Telefon
Inżynierii Środowiska i Geodezji Dr hab. inż. Jan Zarzycki, Przewodniczący Rady Programowej j.zarzycki@ur.krakow.pl 12 662 4067
Hodowli i Biologii Zwierząt Dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR rzmakuls@cyf-kr.edu.pl 12 662 4180
Inżynierii Produkcji i Energetyki Dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła Urszula.Malaga-Tobola@ur.krakow.pl 12 662 4618
Leśny Dr hab. inż. Stanisław Zięba rlzieba@cyf-kr.edu.pl 12 662 5132
Biotechnologii i Ogrodnictwa Dr hab. inż. Maciej Gąstoł rogastol@cyfronet.pll 12 662 5265
Rolniczo-Ekonomiczny Prof. dr hab. Kazimierz Klima rrklima@cyf-kr.edu.pl 12 662 4365
Technologii Żywności Dr inż. Magdalena Michalczyk m.michalczyk@ur.krakow.pl 12 662 4823


Prace badawcze koordynowane są przez Koordynatorów Obszarów Badawczych oraz Koordynatorów Sekcji Badawczych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies