Centrum

Działalność

Aktualności

Obszar badań

Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich obejmuje badaniami tereny polskich Karpat. Zakres badań realizowanych przez Centrum ujęto w sześciu obszarach badawczych:
  1. Zasoby ziem górskich i ich zagospodarowanie.
  2. Przemiany społeczno-ekonomiczne wsi i rolnictwa w polskich Karpatach.
  3. Zrównoważony rozwój ziem górskich – aspekty rolniczo-przyrodnicze.
  4. Monitorowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów górskich.
  5. Ochrona środowiska i przyrody ziem górskich.
  6. Produkcja i ocena żywności z terenów górskich.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies