Centrum

Działalność

Aktualności

Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane Uchwałą nr 60/2010 na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 30 września 2010 roku z inicjatywy prof. dr hab. Krysytny Koziec Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest organizacją powstałą w celu kompleksowego wspierania zrównoważonego rozwoju terenów górskich oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
2014-12-18Zebranie 18.12.2014
2014-04-03Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy
2014-03-21Zebranie 21.03.2014
2014-02-17Zebranie 17.02. 2014
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies